Træfældning

Træfældning

Træer er et af havens mere værdifulde og permanente elementer, så kan være god grund til grundigt at overveje beskæring frem for fældning af et træ. Men der kan være flere gode grunde til at fælde et træ:

– Stormskader
– Råd og sygdom
– Ændring af haveanlæg
– Uhensigtsmæssig udbredelse af rodnettet
– Træet er blevet for stort til haven

Uanset hvilke forhold der gør sig gældende for netop dit træ, sikrer Birchs Træservice altid, at dit træ kommer ned på den sikreste og mest effektive måde. Vi har bred erfaring med fældningsteknikker og -grej, der gør, at vi sikkert kan fjerne selv de mest vanskelige træer.

De meste gængse teknikker til træfældning er:

Træfældning

Manuel Fældning (Fældning fra jorden)

Den traditionelle løsning.

Hvor der plads til at lægge træet ned, er fældning sjældent en større operation. Efterfølgende kan træet skæres op til brænde og hugges til flis. Træets stub og rødder kan fjernes ved rodfræsning, så der kan plantes/anlægges umiddelbart efter.

Vi fælder ved hjælp af hængslet-fældning træet ved jorden. Træfældning fra jorden er fuldt ud kontrolleret, men det kræver, at der er god faldplads omkring træet.

Mange private kan selv udføre fældning af små trær, men har træet en voksen størrelse kan det være forbundet med en vis, og alvorlig risiko. En motorsav kan være et farligt værktøj i ikke-trænede hænder og et stort træ, der falder forkert kan også give skader. Og der er ikke nødvendigvis en forsikring, der dækker skader på personer og andet.

I kraft af uddannelse og mangeårig erfaring, udfører vi træfældning og beskæring sikkert, effektivt og skånsomt. Skulle uheldet være ude, har vi selvfølgelig en forsikring, der dækker eventuelle skader.

Sektionsfældning

Sektionsfældning (Fældning vha. træklatring):

Sektionsfældning (Fældning vha. træklatring):
Træets skæres ned i små håndterbare stykker eller nedfires langsomt ved hjælp af reb, så man undgår skader på bebyggelse eller andet materiel. Denne metode refereres ofte til som ”topkapning”.

I haver, hvor en fældning ikke er mulig pga manglende plads til at lægge træet ned, kan træet skæres ned i stykker fra toppen af. Grenene hejses ned eller kan falde ned i et begrænset, kontrolleret område.

Topkapning er sjældent en god løsning i forb. med træpleje. Det stresser træet, ødelægger dets naturlige form og kan give en række andre problemer. Se under Træpleje og beskæring for bedre løsninger, hvis træet er blevet for stort og skal reduceres.