Vi udfører træpleje

Træpleje

Hos Birchs Træservice arbejder vi for sikre og flotte træer. Vi sætter vi en ære i at pleje og tilpasse træer, så de fremstår smukkest muligt i omgivelserne, og vi har stor erfaring med forskellige trætyper og komplicerede beskæringer.

Træfældning

Beskæring

Beskæring fortages helst uden for løvfald og løvspringsperioden. Det er her, træet taget bedst tåler beskæringen, og du får mest muligt glæde af resultatet.

Birchs træservice kan hjælpe dig med din beskæringsopgave hvadenten du ønsker mere lys, æstetik eller en strukturel forbedreing og styrkning af dit træ.

Bemærk! Vi anbefaler, at beskæring ikke foregår via topkapning, hvor toppen af træet fjernes. Det er hverken kønt eller sundt for træet, som på sigt vil dø af indgrebet. Vi vil altid kunne finde en bedre beskæringsløsning. Kontakt os for en konkret vurdering. Sammen finder vi den bedste løsning for netop dit træ, så det holder sig sundt og smukt.

stormskader

Stormskader

Storme forårsager ofte skader på træer i form af knækkede grene og nedfald i bebyggelse. Hos Birchs Træservice kan vi både hjælpe dig før og efter, du bliver ramt af stormskader.